Poduzetnička kultura

Vizija poduzeća

Izgradite nosač zrakoplova za građevinske strojeve i izlijte stoljetnu marku.

Misija poduzeća

Građevinska mehanizacija, u pratnji "dalekih planina".

Poduzetnički duh

Ujedinite se i surađujte, radite postojano i budite pošteni.

Princip rada poduzeća

Kvaliteta stvara brend i upravlja budućnošću s integritetom.

Poduzetnički duh nove ere

Stvoriti konkurentsku prednost kroz tehnološke inovacije.

Enterprise-Culture1
Enterprise-Culture2
Enterprise-Culture3
Enterprise-Culture4
Enterprise-Culture5
Enterprise-Culture6
Enterprise-Culture7
Enterprise-Culture8
Enterprise-Culture9
Enterprise-Culture10